منوی اصلی
سایت بقچه
آموزش
ماهنامه طنز بقچه
هنر و گرافیگ
اخبار بقچوی

جستجوپیغام کوتاه
_SHOUTHISTORY   

 

مبانی هنرهای تجسمی بخش چهارم

رنگ ها

دسته بندی رنگ ها - جدول ایتن - تونالیته رنگ ها - تضادها و تباین

بقچه

ادامه مطلب.......رنگ هاي اصلي

منظور از رنگ هاي اصلي يا درجه اول رنگ هايي است كه معمولاً از تركيب هيچ كدام از رنگ هاي ديگر حاصل نمي شوند، بلكه ساير رنگ ها از تركيب آنها با يكديگر به وجود مي آيند. رنگ هاي اصلي زرد، قرمز و آبي در صورتي كه در خالص ترين حالت خود باشند و هيچ گرايشي به رنگ هاي ديگر در آن ها ديده نشود، وقتي با يكديگر مخلوط شوند، خاكستري بسيار تيره اي را به وجود مي آورند.

معمولاً رنگ هايي كه در بازار عرضه مي شوند رنگ هاي با كيفيت واقعي رنگ هاي اصلي نيستند. در ميان زردهاي موجود در بازار، زرد كادميوم با درجه تيرگي متوسط نزديك ترين رنگ به زرد اصلي دايره رنگ است. از مشهورترين قرمزهايي كه در بازار موجود هستند . قرمز كادميون و قرمز آليزارين است كه در انواع مختلف سير و روشن ساخته مي شوند. و در عين حال هيچ كدام قرمز اصلي نيستند. اما مخلوط اين دو به قرمز اصلي نزديك است.
معروف ترين رنگ هاي آبي موجود در بازار آبي اولترامارين، آبي كبالت و آبي پروس هستند. اما آن ها با آبي اصلي تفاوت دارند. با كمي و روشن تر كردن آبي كبالت و آبي اولترامارين مي توان از آن ها به عنوان آبي اصلي استفاده كرد.

 

رنگ هاي درجه دوم

هر رنگ درجه دوم معمولاً از مخلوط كردن دو رنگ اصلي ساخته مي شود.
سبز= زرد + آبي
بنفش = قرمز + آبي
نارنجي = زرد + قرمز

رنگ هاي درجه سوم

اين رنگ ها از مخلوط كردن رنگ هاي اصلي با رنگ هاي درجه دوم ساخته مي شوند. رنگ هاي درجه سوم عبارتن از :
زرد نارنجي، قرمز نارنجي، قرمز بنفش، بنفش آبي، سبز آبي، سبز زرد . به اين ترتيب با اضافه كردن اين شش رنگ به سه رنگ اصلي و سه رنگ درجه دوم ، چرخه دوازده تايي رنگ ها كامل خواهد شد.

 

رنگ هاي مكمل

هر يك از رنگ هاي درجه دوم مكمل يكي از رنگ هاي اصلي است. به همين دليل به رنگ هاي درجه دوم، رنگ هاي مكمل نيز گفته مي شود. دو رنگ مكمل وقتي با هم مخلوط شوند، خاصيت رنگين بودن يكديگر را خنثي مي كنند يعني از مخلوط كردن آن ها يك رنگ خاكستري تيره به دست مي آيد.
در دايره دوازده رنگي هر دو رنگ مكمل به صورت دو سه قطري از دايره روبروي هم قرار مي گيرند.

 

كنتراست رنگ

وقتي از كنتراست رنگ ها صحبت مي شود. منظور وجود روابط و تأثيراتي است كه از هم تمايز ميان رنگ ها و هم تأثيرات متقابل ميان آن ها را از نظر بصري مورد بررسي و مقايسه قرار مي دهد. به اين ترتيب وجود كنتراست ميان رنگ ها صرفاً به معناي تضاد ميان آن ها نيست. بلكه بررسي روابط و مقايسه ميان آنهاست. مشهورترين نظريه در خصوص كنتراست رنگ مربوط به وجود هفت كنتراست رنگ است كه در زير به شرح هر يك از آنها مي پردازيم.

انواع کنتراست:

1. كنتراست ته رنگ
2. كنتراست تيرگي – روشني رنگ
3. كنتراست رنگ هاي سرد و گرم
4. كنتراست رنگ هاي مكمل
5. كنتراست هم زماني رنگ ها
6. كنتراست كيفيت رنگ
7. كنتراست كميت يا وسعت سطوح رنگ ها

شكل و رنگ

سه شكل اصلي كه پايه و اساس ساير شكل ها را ايجاد مي كنند عبارتند از : مربع، مثلث و دايره
مربع به عنوان نماد ماده محسوب مي شود كه داراي وزن و استحكام است. در نماد شناسي رنگ، شكل مربع با رنگ قرمز كه آن نيز نمادي از ماديت، صراحت و سنگيني است مطابقت مي كند.

مثلث حالتي تهاجمي ، برنده و صريح دارد. مثلث نمادي از تفكر و روشنايي است و به سرعت دگرگون مي شود. رنگي كه از نظر نماد شناسي با خصوصيات مثلث متناسب است و شخصيت آن را به كمال نشان مي دهد، رنگ زرد است.

دايره نمايشگر حركتي نامتناهي و جاودانه است و احساسي از آرامش ايجاد مي كند. اين شكل نشانه اي است از گنبد مينايي آسمان و نمادي است از روان و جنبه هاي روحاني كه عمق تفكر و پايداري را نشان مي دهد. از ميان رنگ ها آبي روشن با ويژگي هاي معنوي دايره متناسب است.

 

 

جدول رنگ ایتن

(چرخه رنگ)

اتین

چرخه رنگ ، يک دايره رنگ ابتدايي است که در آن رنگ هاي قرمز ، زرد و آبي وجود دارند ، در واقع دايره رنگ سنتي در هنرهاي تجسمي به شمار مي آيد . سر آيزاک نيوتون (Sir Isaac Newton) در سال 1666 اولين نمودار رنگ دايره شکل را به وجود آورد . از آن زمان تا کنون ، دانشمندان و هنرمندان به مطالعه و طراحي نمونه هاي متنوع و مختلف اين مفهوم اوليه بوده اند ، که چرخه رنگ ايتن معروف ترين ، و پر استفاده ترين آنهاست .

در تئوري رنگ ، قرمز ، زرد و آبي رنگ هاي اصلي هستند زيرا دانه هاي رنگي تشکيل دهنده آنها از ترکيب هيچ رنگ ديگري به وجود نيامده و تمام رنگ هاي ديگر از ترکيبات مختلف اين سه رنگ با يکديگر به دست مي آيند . سبز ، نارنجي و بنفش رنگ هايي هستند که از ترکيب رنگ هاي اصلي با يکديگر حاصل مي شوند . محل قرار گيري هر رنگ ثانويه در دايره رنگ ، بين دو رنگ اصلي تشکيل دهنده اش است .

زرد- نارنجي ، قرمز نارنجي ، قرمز- بنفش ، آبي - بنفش ، آبي- سبز و زرد - سبز ، اين رنگ ها از ترکيب يک رنگ اصلي با يک رنگ فرعي به وجود مي آيند و در اينجا هم ، در ميان دو رنگ تشکيل دهنده خود قرار مي گيرند .

هارموني بر اساس هم جواري رنگ ها( مشابه ها) : رنگ هاي هم جوار (پيوسته) يا Analogous Colors ، به هر دسته سه تايي از رنگ هايي گفته مي شود که در دايره رنگ کنار يکديگر قرار گرفته اند و از ترکيب آنها مي توان به يک کنتراست بسيار ظريف دست يافت .  مانند زرد-سبز ، زرد و زرد نارنجي . معمولا در چنين ترکيب هايي ، يک رنگ از نظر مقدار ، بر دو رنگ ديگر برتري دارد .

رنگ هاي مکمل آنهايي هستند که در دايره رنگ ، درست در مقابل يکديگر قرارگرفته اند . مانند قرمز و سبز يا قرمز- بنفش و زرد – سبز وديگر اينکه آبي يک رنگ اصلي است و مکمل آن رنگ نارنجي است .  رنگ هاي مکمل بالاترين درجه تباين (کنتراست) و ثبات را به وجود مي آورند .

 براي ايجاد تعادل و هماهنگي در فضا مي توان ازترکيب سه رنگ به نحوي که در چرخه رنگها ميبينيد استفاده کنيم. در تصويري که به عنوان مثال آورده شده از سه رنگ آبي و زرد و قرمز براي ايجاد تعادل استفاده شده است . توجه داشته باشيد که با چرخاندن مثلث داخل چرخه مي توان به ترکيبهاي متفاوت جهت ايجاد تعادل در تصوير دست يافت .

تضاد یا تباین رنگ

 

رنگ هایی که ما در طبیعت و اطرافمان می بینیم به چند طریق از هم شناخته می شوند که این طرق تضاد یا تباین نام دارند این تضاد به ما در همنشینی رنگ ها برای رساندن پیام کمک میکند 0

1-   تضاد رنگ: تضاد رنگهای اصلی ساده ترین تباین است 0 مثل تفاوت قرمز و آبی

2-  تضاد تاریکی و روشنی : هر رنگ با ترکیب شدن با سیاه و سفید به درجاتی از روشنی یا تاریکی میرسد که این تفاوت بوجود امده از این تاریکی ، روشنی را تضاد آن می نامند 0 مثل تضاد سبز روشن و سبز تیره

3-    تضاد یا تباین سرد و گرم

4-   تضاد مکمل

5-  تضاد همپایه یا همزمان : این تضاد بر اثر رنگ بر روی اعصاب بینایی بحث می کند یعنی هر رنگی را که می بینیم رنگ مکمل خود را در چشم می طلبد مثلا وقتی به یک قرمز نگاه کنیم و بلافاصله به یک زمینه سفید، رنگ مکمل قرمز یعنی سبز را خواهیم دید 0

 

 boghcheh هنر گرافیک آموزش مبانی هنرهای تجمی عتیق رنگ چرخه مهدی لطفی عتیق

ارسال شده در مورخه : يكشنبه، 10 مهر ماه، 1390 توسط mahdi  پرینت

مرتبط باموضوع :

 کارگاه طراحی (طراحی فیگور ) 2  [ سه شنبه، 10 آبان ماه، 1390 ] 8747 مشاهده
 صفحه آرائی .... نمونه کار فهرست مطالب  [ پنجشنبه، 12 ارديبهشت ماه، 1392 ] 8284 مشاهده
 نمونه آثارسبک آبستره(انتزاعی) کاندینسکی و ..  [ شنبه، 5 فروردين ماه، 1391 ] 7842 مشاهده
 آموزش رسم گره چهار شمسه سرمه دان  [ پنجشنبه، 4 آبان ماه، 1391 ] 8766 مشاهده
 نمونه اتودهای مبانی هنرهای تجسمی  [ سه شنبه، 1 ارديبهشت ماه، 1394 ] 1775 مشاهده
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]
امتیاز دهی به مطلب

انتخاب ها

 گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب

 ارسال به دوستان ارسال به دوستان

 گزارش این پست به مدیر سایت _REPORTCONTENT


اشتراک گذاري مطلب